ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.yarimatolye.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi YALI MAHALLESİ 6412 SOKAK NO:12B İÇ KAPI NO:0 KARŞIYAKA - İZMİR TÜRKİYE olan Yarım Atölye Endüstriyel Tasarım Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. (kısaca “YARIM ATÖLYE” olarak anılacak) YARIM ATÖLYE ile Üye ("Üye") arasında, Üye'nin YARIM ATÖLYE’nin Websitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. YARIM ATÖLYE ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

MADDE 2 - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. YARIM ATÖLYE, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. Aynı zamanda Websitesinde bulunan veya Üyenin talebi halinde bir üretilecek bir takım ürünler kapsamında hizmet sağlayıcı konumundadır.

2.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, YARIM ATÖLYE tarafından yönetilmekte olan www.yarımatolye.com.tr alan adlı elektronik ticaret platformu üzerinde satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak amacıyla Websitesine üye olmak ve Websitesi’nin sunduğu avantajlardan faydalanmak istemektedir.

2.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

2.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi elektronik ortamda Üyeler tarafından onaylanması anından itibaren hüküm ifade edecektir.

2.5. Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında akdedilmiştir ve YARIM ATÖLYE tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır..

MADDE 3- TANIMLAR

Gizlilik Sözleşmesi/Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, YARIM ATÖLYE tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceği gibi konular da dahil olmak üzere YARIM ATÖLYE’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenmesi gereken e-posta adresi ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet, Üyeler'in Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla YARIM ATÖLYE tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Üye YARIM ATÖLYE ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında www.yarımatolye.com.tr Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinden verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alma hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Websitesi Mülkiyeti YARIM ATOLYE ENDUSTRİYEL TASARIM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olan ve YARIM ATOLYE'nin Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu “www.yarımatolye.com.tr” alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

MADDE 4- TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacak ve böyle bir beyanın doğru olduğu varsayılacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye Üyelik Sözleşmesi'nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan şahsen kendisi sorumludur.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin üye bilgisi verilen gerçek kişi veya tüzel kişi haricinde başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu şeklinde bir iddianın bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin YARIM ATOLYE’den talepte bulunması halinde YARIM ATOLYE, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapabilecektir.

4.3. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlar ile ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak YARIM ATOLYE'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Ayrıca Websitesi üzerinden Üyeler ve/veya kullanıcıları tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YARIM ATOLYE ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. YARIM ATOLYE’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu e-posta adresi ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. YARIM ATOLYE’nin www.yarımatolye.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.yarımatolye.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından YARIM ATÖLYE adına ayıpsız olarak teslimidir. 

4.8. YARIM ATOLYE, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.9. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:


4.9.1. Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;


4.9.2. Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;


4.9.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;


4.9.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;


4.9.5. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;


4.9.6.
Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;


4.9.7. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, YARIM ATOLYE'nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.10. Üye, Websitesi'nde yaptığı işlemleri Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.11. Websitesi'nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; YARIM ATOLYE'nin üyeliği derhal sonlandırma, kullanıma kapatma ve diğer ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.12. Websitesi üzerinden, YARIM ATÖLYE‘nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.yarımatolye.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında YARIM ATOLYE 'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır.

4.13. YARIM ATOLYE, kusur olmaksızın üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1. YARIM ATOLYE, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ATÖLYEN TASARIM HİZMETLERİ, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası/Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası/Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Çerez/Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanacağını, kullanılacağını ve aktarılacağını ve diğer şekillerde işlenebileceğini özgür iradesiyle bilmekte ve kabul etmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır.

5.2. YARIM ATOLYE, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

YARIM ATOLYE markası ve logosu, www.yarimatolye.com Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak YARIM ATOLYE tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile YARIM ATOLYE'nin mülkiyetindedir. Üye, YARIMA ATOLYE'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını YARIM ATOLYE'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Üye, www.yarimatolye.com Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda YARIM ATOLYE'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye, YARIM ATOLYE'e ait Website’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda YARIM ATOLYE'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya YARIM ATOLYE'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, YARIM ATOLYE'nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 7-  SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YARIM ATOLYE, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası/Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MADDE 8-  MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya YARIM ATOLYE'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") YARIM ATOLYE'nin Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, YARIM ATOLYE ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

MADDE 10-  MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda YARIM ATOLYE'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile YARIM ATOLYE'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim YARIM ATOLYE, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır.  Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, YARIM ATOLYE'nin önceden yazılı onayını almaksızın Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.